Foramharc Córais & Réitithe

  Córas Teastais Údaraithe IEP

TEXT
Tairgíonn an córas solúbtha, saor, in-oiriúnaitheach níos mó ná aon chóras eile IEP nó Údarás Teastais ar an margadh. Tá sé in úsáid ag eagraíochtaí
beaga, meánacha agus móra, ag gnóluchtaí agus ag rialtais ar fud an domhain.

Cur i láthair Digi-CA™ Flash


  SSL Uaoibrithe & Deimhnithe

TEXT Má tá tú fós ag ceannach agus ag cur isteach do chuid SSLnna le láimh, ba chóir duit do mhachnamh a dhéanamh ar an gcóras uaoibrithe paiteanta-cosaintaithe is deireanaí    It
a úsáid. Réitíonn sé deacrachtaí suntasacha saolré SSL agus feabhsaíonn slándáil chomh maith.
Cur i láthair AACD™ Flash


 

Rialtas

Le haghaidh gach Gníomhaireacht Stát, tairgíonn Digi-CA™ IEP Náisiúnta le haghaidh Chártaí AAitheantais e-phasanna agus aon e-seirbhís Rialtais eile a éilíonn síniú leictreonach. Ar fáil díreach uainn féin nó tríd ár ngréasán pairtnéir agus gníomhairí.

Tionscail

Tairgíonn Digi-CA™ teastais ríomhphoist deimhnithe d’eagraíocht ar bith, cuma mór nó beag. Is féidir é a úsáíd chomh maith chun doiciméid agus foirmeacha a shíniú go digiteach mar chuid de shruth oibre nó próiséas eile. Ofrálann sé chomh maith deimhniú défhactórach le haghaidh bancáil arlíne agus go leor cineálacha eile seirbhísí gréasánbhunaithe.

Comhairleacht

Comhlíonann modheolaíocht Digi-CAST™ gach riachtanais aitheanta tionsclaíochta (ISO 27001, FFIEC, HIPAA, etc) agus Agus Teastais Cháilithe.