Przegląd Systemów i Rozwiązań

  PKI System Certyfikatów Autentyczności

TEXT

Ten elastyczny, niskobudżetowy, dopasowywany do potrzeb system daje więcej niż jakakolwiek alternatywa PKI lub Certyfikat Autentyczności na rynku. Używany przez   małe,    średnie
i duże organizacje, firmy i rządy z całego świata.

Digi-CA™ Prezentacja Flash


  Zautomatyzowane Uwierzytelnianie SSL

TEXT Jeżeli wciąz kupujesz i instalujesz swoje SSL-e ręcznie, powinieneś brać pod uwagę, że korzystanie z najnowszego patentu broniło system automatyzacji  SSL.   To
rozwiazuje ważne kwestie cyklu życiowego SSL jak rownież poprawia bezpieczeństwo.
AACD™ Prezentacja flash


 

Rząd

Dla wszystkich agencji rządowych, Digi-CA™ dostarcza National PKI dla kart identyfikacyjnych, e-Paszport i innych usług e-Rząd gdzie wymagany jest podpis elektroniczny. Dostępny bezpośrednio, przez naszą sieć i partnerów.

Przemysł

Digi-CA™ dostarcza certyfikaty bezpieczny email dla wszystkich rodzajów organizacji. Może być rownież użyty do podpis cyfrowy dokumentów i formularzy jako część obiegu dokumentów lub innych procesów uwierzytelniania dwuskładnikowego dla bankowości online i wielu innych rodzajach usług bazujących na sieci www.

Konsultingu

Metodologia Digi-CAST™ zapewnia zastosowanie i współpracę ze wszystkimi rozpoznanymi standardami przemysłowymi (ISO 27001, FFIEC, HIPAA, etc) oraz normami Unii Europejskiej - Certyfikaty Kwalifikowane.